Бих работил за хора които не се менят на всеки шест месеца

Бих работил за хора които не се менят на всеки шест месеца 2