Америка е раят за хората на материята, за мене остава дълбокия блус

Америка е раят за хората на материята, за мене остава дълбокия блус

вестник Плюс 04 ноември 2002

Америка е раят за хората на материята, за мене остава дълбокия блус